Loading... Please wait...

fMRI Sistemi

  • Resim 1
Fiyat:
Tel: 03122650096


Ürün tanımı

• Bilişsel süreçler sırasında beyindekisinirsel tepkilerin haritalandırılmasını sağlayanbir sistemdir.

• LED monitör, ses sistemi, fiber optik tepkibutonu ve senkronizasyon sistemi ile FMRIyazılımı olmak üzere 4 parçadan oluşur.

• 32” ekrana sahip MR uyumlu LED monitör,MR çekimi sırasında deneğe görsel uyaranlarıyüksek çözünürlük ve geniş görme alanı ileiletmek amacıyla kullanılmaktadır.

• MR uyumlu ses sistemi, bilgisayardanveya herhangi bir kaynaktan sağlanan sesliuyaranların akustik bir yöntemleyüksek doğrulukta deneğin kulağınailetilmesini sağlamaktadır.

• Fiber optik tepki butonu, bilişsel görevlergerçekleştiren deneklerin verdiği davranışsaltepkilerin kaydedilmesini sağlamaktadır.Senkronizasyon sistemi, FMRI yazılımı ile deneğeiletilen paradigmaların MR cihazındaki veritoplama süreciyle senkronizasyonunusağlamaktadır.

• FMRI yazılımı, nörobilim çalışmalarında yaygınolarak kullanılan algısal ve bilişsel paradigmalarınbüyük bir çoğunluğunu hazırda bulundurmaktadır.Bu sayede standart paradigmalar kolaylıkladeneğe iletilebilmektedir.

• FMRI yazılımı kendini otomatik olarak internetüzerinden sürekli güncellemektedir. Bu sayedegeliştirilen yeni paradigmalar ücretsizolarak bütün kullanıcılara sunulabilmektedir.

• Kullanıcıların talebine göre kişiye özgüparadigmalar ücretsiz olarak geliştirilmektedir.

 

Katalog